شاخص آلودگی هوای نصف جهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز در وضعیت پاک قرار گرفت.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،شاخص آلودگی هواینصف جهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 7 صبح امروز به میانگین شاخص کیفی 49 رسید و همراه با بارش باران در وضعیت پاک قرار گرفت.

بنا بر اعلام سایت محیط‌ زیست اصفهان، شاخص کیفی هوا در خیابان دانشگاه 42 و در خیابان پروین 58 است؛ شاخص کیفی هوا در شهرستان مبارکه به 44 رسیده و این شهرستان را در وضعیت پاک قرار داده است اما هوای شهرستان شاهین‌شهر با شاخص کیفی 80 سالم است.

هوای پاک

شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج