مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان، گفت: توسعه خدمات الکترونیکی، راهبرد کمیته امداد استان لرستان است.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) لرستان، گفت: توسعه خدمات الکترونیکی مهم‌ترین راهبرد کمیته امداد لرستان در حوزه مشارکت‌های مردمی است.

جاسم محمدی فارسانی، در اولین جلسه شورای مدیران کمیته امداد لرستان، اظهارکرد: شکوفایی و تحول کمیته امداد در سال جاری با خلاقیت و برنامه‌ریزی صورت گیرد.

فارسانی به نام‌گذاری سال جاری با عنوان حمایت از کالای ایرانی، از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی با اشتغال پایدار و تولید با کیفیت انجام می‌پذیرد.

وی، افزود: نگاه تحولی به حوزه‌ی اشتغال و خودکفایی باید بر مبنی نیازسنجی واقعی، آموزش، ایجاد شغل متناسب با ظرفیت مددجویان و بازاریابی محصولات پیگیری شود.

مدیرکل کمیته امداد استان لرستان ادامه داد: برنامه‌های اجرایی حوزه‌ی مددکاری در سراسر استان باید متحول شود و نظام شناسایی، توانمندسازی و خروج خانواده‌های خودکفا با دقت و نظارت دقیق صورت پذیرد.

توسعه خدمات الکترونیکی مشارکت‌های مردمی در دستور کار است

محمدی فارسانی به توسعه خدمات الکترونیکی مشارکت‌های مردمی اشاره و تصریح کرد: ساماندهی صندوق صدقات، توسعه ارتباط با حامیان و خیران، بهره‌مندی از بسترهای الکترونیکی کمک‌های مردمی در سال جاری از راهبردها و برنامه‌های جدی و مهم حوزه‌ی مشارکت‌های مردمی است.

وی، در خصوص توازن بخشی نیروهای قراردادی کمیته امداد به حوزه‌های تخصصی، اداری مالی و برنامه‌ریزی ماموریت داد تا نسبت به تعریف شرح وظایف نیروهای قراردادی اقدام نمایند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج