مدیر شبکه بهداشت و درمان برخوار از تعطیلی کارگاه غیرمجاز تولید شیرینی در شهر دستگرد برخوار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، شهرام حاجیان گفت: همزمان با اجرای طرح سلامت نوروزی یک کارگاه غیرمجاز تولید شیرینی با  شرایط غیربهداشتی در شهر دستگرد برخوار کشف وتعطیل شد.

وی افزود: در بازرسی ازاین واحد غیرمجاز 50کیلوگرم شیرینی تولید شده در شرایط غیربهداشتی کشف و جمع آوری شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان برخوار بیان کرد: متصدی این واحد تولید شیرینی غیربهداشتی هم به مراجع قضایی معرفی شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج