در راستای ارتقای خدمت رسانی به مراجعین مراکز درمانی طی ایام نوروز، نحوه خدمت رسانی و میزان آمادگی مراکز آموزشی درمانی و پایگاه اورژانس 115 رشت، بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، اعضای ستاد سلامت نوروزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن بازدید از بیمارستان های پورسینا، ولایت، الزهراء (س)، 17 شهریور، رازی، شفا، حشمت، امیر المومنین (ع)، از نزدیک روند ارایه خدمات درمانی و میزان آمادگی این بیمارستان ها را مورد ارزیابی قرار دادند.

همچنین، اعضا با حضور در دبیرخانه طرح سلامت نورزوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مستقر در مرکز مدیریت حوادث و فوریتها پزشکی استان و کمپ سلامت نوروزی مستقر در عوارضی امام زاده هاشم، در جریان نحوه خدمات رسانی این واحدها نیز قرار گرفتند.

طرح سلامت نوروزی1

در این برنامه، معاون دادستان رشت در بازدید از بیمارستان ولایت و پورسینا، حضور داشت که ضمن بازدید از بخش های مختلف این دو بیمارستان، در جریان روند ارایه خدمات درمانی مرکز ترومای گیلان و بیمارستان سوانح و سوختگی استان قرار گرفت.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج