کالاهای غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیرمجاز توقیف شده در سطح استان گیلان امحا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، کالاهای غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیرمجاز توقیف شده در سطح استان گیلان با همکاری معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان امحا شد.

سازمان اموال تملیکی با همکاری معاونت غذا و دارو و سایر دستگاه های ذی ربط کالاهای غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیرمجاز توقیف شده در سطح استان را امحا نمودند.

امحای- کالای- قاچاق

شایان ذکر می باشد وزن کالاهای غذایی، دارویی و آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیرمجاز توقیف شده ۳۶۵۰ کیلوگرم با ارزش بیش از ۱۶۰ میلیون تومان بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج