حکم قضایی برای دو واحد خدماتی و صنعتی آلوده کننده محیط زیست در شهرستان لنجان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حکم قضایی برای یک واحد متخلف خدماتی به مبلغ چهل و نه میلیون تومان در حق محیط زیست به دلیل خسارت به اکوسیستم منطقه، آبزیان و یک واحد متخلف صنعتی نیز به دلیل رعایت نکردن الزامات محیط زیست به پرداخت ۷ میلیون تومان در حق صندوق دولت محکوم شدند.

این واحدها برغم شکایات متعدد مردمی و اخطارهای مکرر زیست محیطی هیچ اقدامی برای رفع آلودگی خود نکرده بود.

طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی و موجب آلودگی محیط زیست شناخته شود، ممنوع است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج