مدیرکل هواشناسی استان اصفهان گفت: استان اصفهان از نظر میزان بارش ششمین استان کم بارش در کشور است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بیجندی در جمع اصحاب رسانه بیان کرد:میانگین وزنی بارش در سال زراعی فعلی ۳۱.۶ میلیمتر بوده که نسبت به بلند مدت ۶۸.۲ و نسبت به سال زراعی قبل ۵۸.۹۵ درصد کاهش نشان می دهد.

وی افزود:بارش در ایستگاه کوهرنگ ۴۰۷ میلیمتر بوده که نسبت به بلند مدت ۵۹ و نسبت به پارسال ۵۴ درصد کمتر است.

بیجندی گفت:نسبت به پارسال در نواحی غرب استان آمار نامطلوبی داریم به طوری که در  داران بارش ۸۱ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی استان اصفهان پیش بینی کرد: بهار امسال  بارش های رگباری خواهیم داشت  اما در مقایسه با  پارسال ،بارش کمتر  خواهد بود و از اوایل فروردین دمای هوا  هم افزایش می یابد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج