هوای نصف جهان با میانگین شاخص۴۶ AQI در آخرین پنجشنبه سال 96 در وضعیت پاک قرار دارد.

 به گزارشخبرگزاری موج از اصفهان،شاخص آلودگی هوای نصف جهان امروز به میانگین شاخص کیفی 46 رسید و در آخرین پنجشنبه سال 96 در وضعیت پاک قرار گرفت.

بنا براعلام سایت محیط‌ زیست اصفهان، شاخص کیفی هوا در خیابان دانشگاه 32 و در خیابان پروین 64 است؛ میانگین شاخص کیفی در ایستگاه‌ سنجش شاخص کیفی هوا در شهرستان‌ سجزی با شاخص کیفی 102 برای گروه‌های حساس ناسالم است.

هوای سالم اصفهان

شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم، 301 تا 500 خطرناک است.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج