مدیر شهرسازی و معماریاداره کل راه و شهرسازی هرمزگان از ابلاغ طرح جامع تفصیلی شهرهای قلعه قاضی و تخت به این اداره کل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، ابراهیم رستم گورانی با بیان اینکه طرح جامع در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب شده است، گفت:  به منظور بررسی مسائل و مشکلات شهر و همچنین دغدغه های شهرداری و شورای شهرهای تخت و قلعه قاضی و همچنین ظرفیت های پیش روی این شهرها جلسه ای برگزار شد.
وی افزود: ابراز امیدواری کرد، با ابلاغ این طرح بتوان از ظرفیت های موجود در این طرح ها برای حل مشکلات شهروندان استفاده و زمینه های خدماتی و سرمایه گذاری و همچنین درآمدهای پایدار برای شهرداری ها فراهم آورد.
گورانی اظهار کرد:  مهمترین دغدغه های اعضای شورا و شهردار شهرهای مذکور استفاده از اراضی دولتی در بحث مسکونی و خدماتی است که با توجه به موقعیت دو شهر مذکور نسبت به شهر بندرعباس بتوان خدماتی را در این شهر برای شهروندان و جلوگیری از مهاجرت و همچنین رفت و آمد های غیر ضروری ارائه کرد. 

درآمدهای پایدار در این شهرهارا زمینه ساز توسعه زیرساخت ها دانست

مدیر شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان درآمدهای پایدار در این شهرهارا زمینه ساز توسعه زیرساخت ها دانست که می تواندتمامی خدمات را برای مردم این مناطق فراهم آورد.
گورانی گفت: به همین منظور مقرر شده است تا تمامی مصوبات مربوط به این طرح ها، طی بازدید مهندسین مشاور طرح و شهرداری از شهرهای قلعه قاضی و تخت، بررسی و در طرح تفصیلی این شهرها لحاظ شود. 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این طرح برای اجرای پروژه های عمرانی و ساخت و ساز در این دو شهر ، تا نیمه اول سال آینده، 79 طرح تفصیلی شهرهای تخت و قلعه فاضی تهیه و به تصویب به مراجع ذیربط برسد.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج