شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه پس از یک هفته تعطیلی با توافق حاصل شده بین کارگران و کارفرما از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، با توافق حاصل شده بین کارگران معترض و مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با از سرگیری فعالیت در این شرکت بزرگ تولید شکر، پرداخت حقوق معوقه دی ماه کارکنان از امروز آغاز و از هفته آینده نیز عیدی و پاداش آنان پرداخت می شود.

کارگران بخش های مختلف این شرکت از روز یکشنبه 13 اسفند ماه به مدت یک هفته به دلیل پرداخت نشدن حقوق ماه های دی، بهمن و نیز پاداش و عیدی پایان سال دست از کار کشیدند و تولید شکر در این شرکت را متوقف کردند.

حدود پنج هزار نفر از طریق فعالیت در شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان امرار معاش می کنند.

گفتنی است؛ کشت و صنعت هفت تپه در 15 کیلومتری شهر شوش قرار دارد و قدیمی ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می گذرد و طبق اصل 44 قانون اساسی اواخر سال 1394 از سوی سازمان خصوصی سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج