رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت به حقوق از دست رفته کشاورزان استان اصفهان توجه کند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، سید عبدالوهاب سهل آبادی پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی استان اصفهان خواستار توجه دولت به حقوق کشاورزان در موضوع حق آبه های آنان شد و گفت: کشاورزان دارای حق آبه چندین سال است از حق خود محروم اند.

وی با اشاره به  طرح انتقال آب کوهرنگ 3 گفت:سال 73 مصوب شد که با اجرای این طرح آب زاینده رود به استان یزد انتقال یابد ولی از سال 76 تا کنون آب به یزد می رود ولی این طرح انتقال اجرا نشده  است.

سد زاینده رود

سهل آبادی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبه 9 ماده ای شورای عالی آب کشور در حوضه زاینده رود گفت: بر اساس این مصوبه طرح های کشاورزی و برداشت آب از زاینده رود باید متوقف شود ولی در بالادست رودخانه همچنان این طرح ها در حال انجام است.

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در بحشی دیگری از سخنان خود خواستار ایجاد بستر برای کارفرما و کارگر برای تفاهم در زمینه بیمه تامین اجتماعی شد و گفت: اجباری شدن بیمه و حقوق برای کارفرما زمینه اشتغال زایی جدید را از بین می برد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج