مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان از اهدای کبد جوان مرگ مغزی در اصفهان به بیمار نیازمند عضو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مریم خلیفه سلطانی اصفهان گفت: در اقدامی خداپسندانه، کبد جوان ۲۹ ساله شاهین شهری که دچار مرگ مغزی شده بود به بیمار نیازمند کبد اهدا شد.

وی افزود: جعفر بابائیان چیگانی 29 ساله ساکن شاهین شهر، که در اثر آسیب مغزی دچار مرگ مغزی شده بود پس از رضایت خانواده انسان دوستش برای اهدای عضو از بیمارستان گلدیس شاهین شهر به این مرکز منتقل و  کبدش برداشته شد.

 اهدا عضو

مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: کبد این جوان مرگ مغزی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج