مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان از افزایش 23 درصدی مزارع چغندر در استان اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، وسعت مزارع چغندر قند استان اصفهان 23 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است.

وی با اشاره به برداشت 131 هزارتن چغندر قند از مزارع گفت: سطح زیرکشت این محصول زراعی حدود سه هزار هکتارمی باشد.

 

مزارع چغندر قند

افلاکی عملکرد این محصول زراعی با عیار قند بیش از 17 درصد را در هر هکتار بیش از 43 تن بیان کردو  افزود:868  بهره بردار از مهر تا بهمن امسال در شهرستان های اصفهان، برخوار، شاهین شهر ومیمه، سمیرم وفریدن چغندر قند را از مزارع کشاورزی برداشت کردند.

 مدیر امور زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان گفت: از 131 هزارتن چغندر قند برداشت شده بیش از 107 هزار تن تحویل کارخانه قند و بیش از 23 هزارتن دیگر هم تحویل کارخانه قند نقش جهان اصفهان شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج