معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کردستان با اشاره به اینکه متأسفانه در رسانه ها ارائه اطلاعات در حوزه آموزش پیشگیری از مواد مخدر مورد کم لطفی قرار گرفته است، گفت: ارتباطات زمینه‌ساز رفع مشکلات است چرا که با مهندسی افکار عمومی ‌این مهم را محقق می‌سازد.

به گزارش‌ خبرنگار خبرگزاری موج کردستان، علیرضا خوش‌گفتاراظهار داشت: آموزش کمترین حوزه پرداخته شده رسانه‌ای در مبارزه با اعتیاد است

وی در اختتامیه نخستین جشنواره رسانه و کاهش آسیب‌های اجتماعی اعتیاد که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به‌اینکه سیر تاریخی بشریت با یکجانشینی و کشاورزی آغاز شد، اظهار کرد: در‌این دوره خانواده‌ها هسته‌ای بودند و ارتباطات به صورت شفاهی و گفتگویی صورت می‌گرفت.

وی با بیان اینکه در دوره نخست جامعه، جامعه‌ای محدود و روستایی تولید کننده بود، افزود: در سالهای165 تا 1750 انقلاب صنعتی رخ داد و پس از آن موج صنعتی بر موج کشاورزی سوار شد و جامعه انسانی را تغییر جدی داد.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کردستان در ادامه با بیان اینکه مهاجرت روستاییان به شهر، زندگی شهرنشینی، ارتباطات مکتوب و ظهور چاپ در دوره صنعتی روی داد، گفت: این برهه به مدت 200 سال‌ تا 1950 طول کشید که پس از آن دوره فراصنعتی آغاز شد.

وی با اعلام ‌اینکه موج دیگری به نام عصر ارتباطات در پس فراصنعتی شکل گرفت، گفت: این دوره مبتنی بر صنعت و پیشرفت نبود، بلکه دوره ای مبتنی بر ارتباطات است.

خوش‌گفتار تصریح کرد: در ‌این دوران حتی تحولات تاریخ بشر بر اساس سیر تحولات اطلاعاتی سنجش می‌شود.

وی با بیان ‌اینکه برخی جوامع از جمله جامعه ما،‌ این موج‌ها را درهم و همزمان درک کردند، تصریح کرد: نکته شایان توجه‌ این است که با وجود ‌اینکه موج کشاورزی و گرایش به صنعتی و فراصنعتی شدن در این جوامع به صورت جدی به بروز و ظهور نرسید، در مقابل جوامع درگیر موج ارتباطات شد که آثار آن در وضعیت کنونی شبکه‌های اجتماعی و دسترسی ما به وسایل ارتباط جمعی به خوبی قابل لمس است.

به گفته وی ارتباطات در دوره اول شفاهی، سینه به سینه و نقالی و گفتگویی بود که در سیر تطور خود از روزنامه، رادیو، تلویزیون و رسانه‌های مکتوب گذر کرده و حال مبتنی بر نت و رسانه‌های مجازی رخ یافته است.

وی با ذکر ‌اینکه وقتی کشوری همه موج‌های اول، دوم، سوم و چهارم را با هم درک می‌کند ‌این اتفاق باعث می‌شود که تصویر آینده برای مردم آن کشور شکننده باشد و دولت‌مردان آن در فضای آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی تلوتلو خورند، تصریح کرد:‌ در ورای این اتفاق فضایی ناگزیر از آسیب‌زایی اجتماعی شکل می‌گیرد.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کردستان با اعلام ‌اینکه در ‌این رخداد بنای آن را نداریم که کسی را مقصر بنامیم، ادامه داد:  ظهور آسیب‌های اجتماعی و تعارضات و اعتیاد از مواد قابل استناد ناشی از جوی است که در خلاء امید ظهور یافت.

وی با ذکر‌اینکه ناامیدی زمینه‌ساز آسیب اجتماعی است، گفت: اعتیاد تهدیدی ناگزیر است که در کنار سود اقتصادی موجود در گردش مالی افیون و مواد مخدر، انگیزه جدی را برای افزایش سطح عرضه تقویت می‌کند.

خوش‌گفتار در ادامه با بیان ‌اینکه زمانی یک موضوع، مسئله اجتماعی نامیده می‌شود که به کمک ارتباطات بتوان آن را حل کرد، اظهار کرد: متأسفانه به خاطر نقص ارتباطی به ویژه در خانواده، روابط شکننده گشته و زمینه بروز آسیب و اعتیاد فراهم خواهد شد.

وی در پاسخ به ‌اینکه آیا به کمک ارتباطات می‌توان مشکلات را کاهش داد؟ گفت: ارتباطات زمینه‌ساز رفع مشکلات است چرا که با مهندسی افکار عمومی ‌این اقدام را محقق می‌سازد.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کردستان دلیل توجه رسانه به اعتیاد را به دلیل برخورد، درگیری و فراوانی ‌این حوزه دانست و توضیح داد: علاوه بر ‌این ویژگی‌ها حوزه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد بستری رسانه‌پسند و مخاطب‌پسند است.

به گفته وی لزوم تشدید مبارزه با مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان موضوع دوم مورد توجه رسانه‌هاست که در کنار آن، پوشش خبر همایش‌ها، نشست‌ها و کنفرانس‌ها و پس از آن مقوله اعتیاد مقوله‌های رسانه‌ای پسند است، اما متأسفانه در ‌این چهار حوزه در خصوص ارائه اطلاعات در حوزه آموزش پیشگیری از مواد مخدر مورد کم لطفی قرار گرفته است و می‌طلبد که رسانه‌های ارتباط جمعی همت خود را به کار گیرند.

وی با اشاره به گرفتار شدن رسانه‌ها به روزمرگی گفت: روز مُردگی تعبیر درست‌تری است چرا که با قدرت‌گیری رسانه‌های مجازی اصل و فرع در جامعه جا به جا شده است و به جای پرداختن به مسائل و مشکلات اصلی، تمرکز بر فرعیات روز به روز در حال افزایش است.

خوش‌گفتار با اشاره به ‌اینکه از سال 1947 به بعد نظریات جدیدی در حوزه رسانه مطرح شد، گفت: تصور ‌این نظریه‌ها ‌این است که رسانه به عنوان یک صفحه جادوگر می‌تواند هر پیامی را به صورت گلوله به مخاطب شلیک کند و مخاطب نیز به سان مرغابی نشسته در تیررس آن قرار گرفته.

وی صحت این ادعا را تا زمان حکمرانی تلویزیون اعلام کرد و گفت: امروزه‌ اینگونه نیست چرا که نقش و تأثیرگذاری رسانه‌ها به آن شکلی که 70 سال پیش بود، نیست.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کردستان با بیان ‌اینکه غالب مطالب رسانه‌ها در حوزه اعتیاد «خبری» و بیش از 90 درصد مطالب مربوط به داخل کشور است خاطرنشان کرد: ‌این در حالی است که بخش اعظمی از تولید مواد مخدر مربوط به خارج از کشور  است.

جشنواره رسانه وآسیب های اجتماعی اعتیاد

وی با اشاره به اینکه در دهه اخیر بر‌این نکته که نباید معتاد را مجرم بشناسیم، بلکه باید به عنوان یک فرد بیمار که برای درمان آن باید کوشش کرد نگریسته شود، افزود: به عنوان رسانه وظیفه‌ ما ایجاد بستر و‌ فضا برای مردمی است که در ‌این موج زندگی می‌کند

یادگیری سواد رسانه ای از الزامات کنونی است

خوش‌ گفتار در بخش پایانی مباحث خود با اشاره به اینکه در عصر حاضر اعتیاد رسانه‌ای رخ داده که مولود آن موبوفوبیا است، گفت: در حال حاضر در کشور بیش از 100 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه وجود دارد و طبق آمار تا خرداد امسال این رقم به 114 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در بستر تلفن همراه دسترسی به اینترنت نیز فراهم شده است، افزود: هم اکنون از هر دو نفر یک نفر عضو شبکه اجتماعی تلگرام است که به اعتراف بسیاری از روانشناسان، افرادی که معتاد به شبکه‌های اجتماعی هستند نسبت به سایر افراد مستعد به افسردگی بوده و در ادامه ‌این افراد به اعتیاد نیز گرایش پیدا خواهند کرد.

معاون اطلاعات و اخبار صدا و سیمای مرکز کردستان با تأکید بر اینکه اصحاب رسانه باید سواد رسانه را یاد بگیرند و آن را به مردم یاد دهند، گفت: فضای مجازی ضرورت زندگی امروز است و نمی توان از آن جدا شد، چرا که ما یک هویت شبکه‌ای در فضای مجازی پیدا کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه در فضای مجازی ایجاد شده یک باز تولید بین تولید کنند و دریافت کننده اتفاق می‌افتد، خاطرنشان کرد: اگر در ‌این فضا سواد رسانه‌ای در برخورد با موضوع وجود نداشته باشد، به تیغه‌ای بدل خواهد شد که آسیب‌های ما را افزایش خواهد داد.

خوش‌گفتار در پایان با تأکید بر لزوم برگزاری نشست‌های تخصصی در راستای افزایش سواد رسانه‌ای‌، یادآور شد: این امر ضرورتی در مبارزه با آسیب‌هایی است که جامعه را تهدید می‌کند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج