امام جمعه شهرستان میناب گفت: دانش آموزان ما بایدفرهنگ زیست محیطی داشته باشند بسیاری از مشکلات و معضلاتی که سلامت جامعه را به خطر انداخته بخاطر نداشتن تربیت زیستی است که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بعنوان سومین ساحت تربیتی در این سند قید شده است.

به گزارش خبرگزاری موج ،میرزا حسین معتمدی فر درمراسم تجلیل ازمربیان،معاونین ومشاورین حوزه معاونت پرورشی گفت:همسالان،خانواده و مدرسه سه چیز مهم است که در زندگی دانش آموزتاثیر بسزاری دارد.

وی افرود:متاسفانه ما در بحث منافع ملی بادانش آموزان کار نمیکنیم.

امام جمعه شهرستان میناب اظهار داشت:معلم خوب کسی است بتواندبرخورد مناسب تربیتی بادانش آموزان داشته باشد.

وی عنوان کرد:یکی از بحث های مهم در قسمت امور تربیتی استفاده از ابزارشناخت در تربیت دانش آموزان است

معتمدی فرتصریح کرد:دانش آموزان ما بایدفرهنگ زیست محیطی داشته باشند بسیاری از مشکلات و معضلاتی که سلامت جامعه را به خطر اند برگرفته از نداشتن تربیت زیستی است که در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش بعنوان سومین ساحت تربیتی در این سند قید شده است.

امام جمعه شهرستان میناب خاطرنشان کرد:باید دانش آموزان قانون گرای را آموزش بدهیم.

امام جمعه میناب

یکی ازمسائل مهم ما در بحث تربیتی پیشگیری از آسیب های اجتماعی

غلامرضاسالاری گفت:یکی ازمسائل مهم ما در بحث تربیتی پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.

وی افزود:استفاده از ظرفیت هابرای کمک به نقش پذیری دانش آموزان مهمترین وظیفه مربیان پرورشی در مدارس است.

مدیرآموزش وپرورش شهرستان میناب عنوان کرد:کار کردن بادانش آموزان نیاز به نظارت،کنترل سعدصدربالای دارد وفعالیت دقیق وتخصصی است که امروزه مربیان پرورشی در مدارس نقش مهمی درمدارس دارد.

در پایان مراسم از250نفرازمربیان،معاونین ومشاورین حوزه معاونت پرورشی میناب تجلیل به عمل آمد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج