رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی استان هرمزگان عدم وجود تشکل هایی قوی و کارآمد در بخش کشاورزی است. اگر کشاورزان استان با انسجام و وحدت به یک تشکل قوی دست پیدا می کردند هرگزبا مشکل فروش محصولات خود روبرو نمی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان افزود: یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی استان عدم وجود تشکل های صنفی قوی و کارآمد در بخش کشاورزی است.

علی باقر زاده با اشاره به مشکل افت قیمت محصول گوجه فرنگی در استان ومتضرر شدن کشاورزان تصریح کرد: اگر کشاورزان استان با انسجام و وحدت به یک تشکل قوی دست پیدا می کردند هرگزبا مشکل فروش محصولات خود روبرو نمی شدند.

 رئیس نظام صنفی کشور افزود : اعتبار بخشی ،به پروانه های نظام صنفی از دیگر اولویتهای دفتر امور تشکل ها سازمان تعاون روستایی است.

عباس سیاح با بیان اینکه تاکنون در کشور 300کد شغلی براساس کمیته نظارت مصوب شده است، اظهار داشت: در سطح کشور 430نظام صنفی با جمعیتی بالغ بر 800هزار نفر فعالیت دارند.

سیاح گفت : نظام صنفی استان هرمزگان به دلیل جذب بهره بردار و صدور پروانه یکی از موفق ترین نظام صنفی در کشور است.

کشاورزی2

کشاورزان تمایلی برای ایجاد تشکل صنفی ندارند

در ادامه رئیس نظام صنفی کشور با تشریح سیاست ها و برنامه های نظام صفی کشور بیان داشت: به دلیل عدم خدمات دهی مناسب تعاونی ها وصنوف کشاورزی در سالهای گذشته به بهره برداران جامعه کشاورز، چندان تمایلی برای ایجاد تشکل ندارد به همین دلیل نیاز است درخصوص فعالیت های نظام صنفی و تشکل ها به کشاورزان اطلاع رسانی شود.

ملک زاده گفت : پیشنهاد می شود مسولین سازمان جهاد کشاورزی با استاندار و فرمانداران رایزنی کند که در جلسات حوزه کشاورزی از نماینده نظام صنفی برای انتقال مشکلات کشاورزان استفاده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در ادامه گفت: بهره برداران استان بایستی نگرش خود را نسبت به تشکل های کشاورزی تغییر دهند و به عنوان بازوی اصلی بخش کشاورزی نقش خود را ایفا کنند. در این صورت تمامی مشکلات آنها مرتفع خواهد شد.

علی باقر زاده مدعی شد: یک تشکل، قدرت جذب محصولات و صادرات آنها را دارد واز سویی دیگر از چتر حمایتی دولت برای خدمات دهی و رفع مشکلات کشاورزان برخوردار می شود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان تاکید کرد: ما از نظام صنفی کشور می خواهیم با تدوین برنامه ای صنوف کشاورزی را مکلف به خدمات دهی به کشاورزان کنند.

تشکل های صنفی راه گذر از مشکلات کشاورزی

باقر زاده افزود: برای رفع مشکلات بخش کشاورزی هیچ راهی جزء ایجاد تشکل های کشاورزی و تقویت تعاونی های روستایی وجود ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج