کیفیت هوای نصف جهان امروز در شرایط سالم است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، میانگین شاخص کیفی هوای شهر اصفهان در ایستگاه‌های مراقبت دائم در 24 ساعت منتهی به ساعت 12 ظهر امروز عدد 61 (AQI) را نشان می‌دهد.

غلظت آلاینده‌ها در ایستگاه میدان احمد آباد 63، خیابان دانشگاه 54، خیابان پروین 76، استانداری 64، چهارباغ خواجو 62، خیابان رودکی 48 و بزرگراه خرازی 59 (AQI) گزارش شده است.

 هوای سالم

همچنین کیفیت هوا در خمینی شهر 66،شاهین شهر 86، مبارکه 53، نجف آباد 87 و سجزی 76 (AQI) نیز در شرایط سالم قرار دارد.

شاخص آلودگی هوا از صفر تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه‌های حساس، 151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج