سعید رازانی در همایش استقبال از نوروز و صیانت از منابع طبیعی، گفت: با افرادی که منابع طبیعی را تخریب و ساخت‌ و‌ ساز غیرمجاز انجام می‌دهند، برخورد جدی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان؛ دادستان عمومی و انقلاب خرم آباد در همایش استقبال از نوروز و صیانت از منابع طبیعی، گفت: با تمام توان، به دنبال تکمیل پروژه کمربند سبز خرم آباد هستیم.

سعید رازانی، افزود: لازم است تا مردم و مسوولین، تغییر کاربری‌ و ساخت‌ و‌ ساز غیرمجاز در حریم روستاها را به دادستانی گزارش کنند چراکه این امر باعث تسریع در برخورد با متخلفین خواهد شد.

دادستان مرکز استان لرستان، ادامه داد: اگر دهیاران یک روز از سال را به درختکاری توسط اهالی روستاها اختصاص دهند، بی‌شک مشکل منابع طبیعی تا حد زیادی مرتفع شده و منابع طبیعی لرستان تقویت می‌شود.

رازانی، تاکید کرد: مردم خرم‌آباد تاکنون چند هزار اصله نهال به صورت خودجوش کاشت کرده‌اند، لذا امر احیای منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست لرستان مورد توجه مردم است پس لازم است تا در این خصوص فرهنگ‌سازی مناسب نیز صورت گیرد.

دادستان خرم آباد، تصریح کرد: اقدامات خوبی در خصوص پروژه کمربند سبز خرم آباد صورت گرفته، لذا با تمام توان به دنبال تکمیل کمربند سبز مرکز استان لرستان هستیم. 

با متصرفین و مخربین منابع طبیعی لرستان برخورد قاطع می‌شود

سعید رازانی، گفت: به دادستان‌های شهرهای استان تاکید شده تا با متصرفین و کسانی که با ساخت‌ و‌ ساز غیرمجاز در حریم منابع طبیعی، باعث تخریب این نعمت خدادادی شده‌ و می‌شوند، برخورد قاطع کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج