دبیر مجمع کلانشهرهای کشور و شهردار تهران گفت: تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ایران با قوانین فعلی امکان پذیر نیست؛ این درحالی است که در همه شهرهای توسعه یافته دنیا مدیریت یکپارچه شهری شکل گرفته است.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد علی نجفی در نشست خبری نود و پنجمین اجلاس شهرداران کلانشهرها با اشاره به طرح مجلس و لایحه دولت درباره مدیریت یکپارچه شهری افزود: شهرداران نظرات زیادی درباره این لایحه دارند و امید است با تجدید نظر مجلس و دولت، نظرات شهرداران در این طرح اعمال شود.

وی افزود: لازم است اشکالات طرح مدیریت واحد شهری از سوی مجلس و دولت با همکاری مجمع شهرداران کلانشهرها برطرف شود تا با مصوبه مجلس به سمت مدیریت یکپارچه حرکت کنیم؛ البته این مهم فرآیندی است که در زمان مشخص و در طی یک روند باید به آن دست یابیم.

وی به تشریح موضوعات مطرح شده در نود و پنجمین اجلاس شهرداران کلانشرها اشاره و بیان کرد: در این نشست به مشکلات، ظرفیت ها و توانایی های شهرهای کشور، به خصوص کلانشهرها پرداخته و مقرر شد این موارد پیگیری شوند. 

اجلاس شهرداران

شهردار تهران تأکید کرد: لازم است دبیرخانه مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور تقویت شود.

وی با بیان این که از نظر این مجمع، کلانشهرهای کشور شامل 15 شهر هستند، اذعان داشت: این شهرها مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت کرده و عضو مجمع شهرداران کلانشهرهای کشور هستند. 

پیشنهاد شهردار اصفهان به بیانیه نشست بعد تبدیل شد

وی در بخش دیگر سخنانش به انتشار آزاد اطلاعات و شفافیت در مسایل شهری اشاره کرد و گفت: در این زمینه از سوی دکتر نوروزی، شهردار اصفهان پیشنهادی مطرح شد که در جلسه بعدی به عنوان بیانیه ای مبنی بر تعهد شهرداران برای ایجاد شفافیت در همه مسایل مرتبط با شهر، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

شهردار تهران همچنین از لایحه درآمدهای پایدار شهری در دولت سخن به میان آورد و افزود: شهرداران درباره این لایحه نظراتی دارند که به دولت منتقل کرده و امید است مورد توجه جدی قرار گیرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج