استاندار هرمزگان با صدور احکام جداگانه ای رئیس ستاد و مسوولان کمیته های سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، فریدون همتی در آستانه سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان در احکام جداگانه ای رئیس ستاد سفر و مسئولان کمیته های افتتاح پروژه های عمرانی و کمیته پشتیبانی و مالی سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان را منصوب کرد.

براساس این احکام بهروز اکرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان به عنوان رئیس ستاد سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان منصوب شد.

استاندار هرمزگان در حکم دیگری رضا مدرس سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان را به سمت مسئول کمیته افتتاح پروژه های سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان منصوب کرد.

علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان نیز به سمت مسئول کمیته پشتیبانی و مالی سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان منصوب شد.

بهروز اکرمی رئیس ستاد سفر رئیس جمهور به استان هرمزگان نیز با صدور احکام دیگری شیرزاد عزتی مدیرکل روابط عمومی استانداری هرمزگان را به سمت مسئول کمیته اطلاع رسانی و رسانه های ستاد سفر رئیس جمهور، ابراهیم فرهادی نیا مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری را به سمت مسئول کمیته سیاسی و نخبگان ستاد سفر رئیس جمهور، عزیزالله کناری مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری را به سمت مسئول کمیته امنیت ستاد سفر رئیس جمهور، رضا پوربابایی مدیرکل حراست استانداری را به سمت مسئول کمیته انتظامات ستاد سفر رئیس جمهور و حسین امیرتیموری مدیرکل اداری و مالی استانداری را به سمت مسئول کمیته تدارکات ستاد سفر رئیس جمهور منصوب کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج