مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: طرح تشدید کنترل، نظارت و بازرسی مراکز و اماکن حساس تهیه و توزیع مواد غذایی در استان اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین صفاری بیان کرد: در طرح بسیج سلامت نوروزی در اصفهان 70 گروه بهداشتی ثابت و سیار در قالب گروه کارشناسان بهداشت محیط با بازدید از مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی، بر سلامت عرضه مواد غذایی نظارت می کنند.

وی افزود: 62 هزار مرکز تهیه وتوزیع و فروش مواد غذایی در استان اصفهان فعالیت می کنند ، که بیشترین نظارت کارشناسان بهداشت محیط تا پایان تعطیلات نوروزی برنحوه عملکرد بهداشتی حدود 18 هزار واحد آن مراکز حساس شامل رستوران، اماکن طبخ غذا بین راهی و مراکز تهیه و عرضه شیرینی وآجی و طباخی است.

طرح بسیج سلامت نوروز

تامین سلامت مسافران نوروزی در اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان تامین سلامت مسافران نوروزی در استفاده از مواد غذایی بهداشتی را مهمترین هدف اجرای این طرح دانست و گفت: در طرح نوروزی 96 ، بیش از 15 تن موادغذایی غیر بهداشتی و تاریخ گذشته از مراکز تهیه وتوزیع و عرضه مواد غذایی و رستوران ها در استان اصفهان کشف و معدوم شد و متصدیان  710  واحد متخلف هم به مراجع قانونی معرفی شدند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج