مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان گفت: برآیند تولید این شرکت در سال 96 مثبت و به رشد 103 درصدی رسیدیم.

به گزارش خبرگزاری موج خوزستان، قباد ناصری در خصوص برآیند تولید شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان در سال 96، عنوان کرد: با وجود مشکلات فراوان و سختی های این شرکت در زمینه تولید توانستیم به برآیندی مثبت و 103 درصدی در سال 96 دست پیدا کنیم.

ناصری با اشاره به تکلیف ویژه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به صیانت و توجه به حفظ محیط زیست، اظهار کرد: از آنجایی که سدها و حجم فراوانی از آب جمع شده در پشت آنها و همچنین رودخانه های بسیار در حوزه ی عملیاتی و موقعیت جغرافیایی شرکت نفت و گاز مسجد سلیمان قرار دارد، توانستیم به بازدید و بازرسی از 1141 کیلومتر خطوط لوله اصلی اعم از رو زمینی و زیر زمینی و سایر تأسیسات و تجهیزات مربوط به تولید و انتقال نفت در دستور کار و جزو رئوس شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان قرار گیرد .

ناصری در ادامه گفت: خوشبختانه در سال 1396 با توجه به حساسیت ها و اقدامات صورت گرفته ، هیچگونه حادثه ی قابل ذکری در این شرکت رخ نداد و فعالیت ها براساس بالاترین سطح ایمنی و سلامت محیط کار و کارکنان انجام شد .

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان گفت: اگر امروز توانسیم به تعهد اعلام شده در خصوص تولید نفت و گاز در سال 1396 و تولید 3 درصدی فراتراز تولید دست یابیم نتیجه تلاش و زحمت های تیمی همکاران در این شرکت است.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج