مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان از اجرای 72 پروژه آبرسانی و 11 سایت آبشرینکن جهت تامین پایدار اب بیش از 600 روستا در سطح استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مهندس عبدالحمید حمزه پور در خصوص اجرای پروژه های آبرسانی روستای هرمزگان گفت: با توجه به سکونت قابل توجهی از جمعیت استان در بخش روستایی معادل 45 درصد جمعیت، در هزار و 700 روستا، دسترسی به آب سالم ، بهداشتی و پایدار یک از مولفه های مهم در حفظ و ماندگاری این جمعیت در سکونت گاه های روستایی محسوب می شود .

وی افزود: به همین جهت و در راستای دسترسی همه مردم روستایی به آب سالم و بهداشتی همچنین به روز کردن شبکه ها و تاسیسات آبرسانی مطابق استانداردهای مربوطه، نظر به توجه جدی دولت به امر آبرسانی و انجام خدمات زیربنایی به روستائیان بر اساس اولویت بندی و نیازمندی پروژه های بسیار مناسبی جهت آبرسانی و ارتقا وضعیت موجود شبکه ها و تاسیسات روستاها در دست اجرا است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان تصریح کرد: در حال حاضر در مجموع 72 پروژه آبرسانی به بیش از 500 روستا با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در دست اجرا است.

ابشیرینکن

احداث 11 سایت آبشیرینکن در روستاها

وی در خصوص احداث آبشرینکن های روستایی نیز عنوان کرد: تعداد 11 سایت آبشیرینکن با ظرفیت تولید سالیانه پنج میلیون متر مکعب آب شیرین با سرمایه گذاری بالغ بر 610 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی برای ابرسانی به 130 روستا در دست احداث است.

حمزه پور پروژه های اجرایی را به تفکیک شهرستان ها تشریح کرد: شهرستان بندرعباس10 پروژه جهت ابرسانی به 44 روستا با اعتباری بالغ بر 149 میلیارد ریال، شهرستان بندرلنگه 4 پروژه جهت آبرسانی به 30 روستا با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال، شهرستان بستک 4 پروژه جهت آبرسانی به 10 روستا با اعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال، شهرستان بشاگرد 18 پروژه جهت آبرسانی به 70 روستا با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال، شهرستان رودان 3 پروژه جهت ابرسانی به 20 روستا با اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال، شهرستان میناب 10 پروژه جهت آبرسانی به 140 روستا با اعتباری بالغ بر 171 میلیارد ریال، شهرستان جاسک 4 پروژه جهت آبرسانی به 92 روستا با اعتباری بالغ بر 81 میلیارد ریال، شهرستان حاجی آباد 6 پروژه جهت آبرسانی به 34 روستا با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال، بندرخمیر 4 پروژه جهت آبرسانی به 32 روستا با اعتباری بالغ بیر 40 میلیارد ریال، شهرستان قشم 6 پروژه جهت آبرسانی به 29 روستا با اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریال و پارسیان 3 پروژه جهت آبرسانی به 27 روستا با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال در دست اجرا است.

وی در ادامه با تاکید بر احداث 11 سایت آبشیرینکن در سطح روستاهای استان نیز توضیح داد: آبشیرینکن روستای بستانه با ظرفیت 600 مترمکعب، روستای شناس با ظرفیت 800 مترمکعب، دژگان با ظرفیت دو هزار و 300 مترمکعب، چاله گریند و کوخرد با ظرفیت 750 مترمکعب، ناهنگ با ظرفیت هزار مترمکعب، نانک و سرخون با ظرفیت دو هزار مترمکعب، کرگان با ظرفیت سه هزار مترمکعب، بمانی با ظرفیت سه هزار مترمکعب، گابریک با ظرفیت 300 مترمکعب، تورگان با ظرفیت دو هزار مترمکعب و گوران با ظرفیت دو هزار و 300 مترمکعب در دست احداث است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج