16 قرائت خانه غیر مجاز در مشهد شناسایی و طبق قانون با آنان برخورد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از مشهد، معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از شناسایی 16 قرائت خانه غیرمجاز در مشهد خبر داد.

وی گفت:21 قرائت خانه دایر برای دانش آموزان به منظور مطالعه و آمادگی کنکور در سطح شهر مشهد شناسایی شدکه 2 مرکز از این تعداد متعلق به آموزشگاه های علمی آزاد، 2 مرکز مربوط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک مرکز مربوط به اداره ورزش و جوانان است اما 16 قرائت خانه دیگر فاقد مجوز هستند.

رضا صابری تولایی با بیان اینکه این آمار و تعداد مراکز فعال زیرزمینی در این خصوص ممکن است بیشتر از این باشد، افزود: هشت مرکز از قرائت خانه های فاقد مجوز پسرانه، هفت مرکز دخترانه، یک مرکز مختلط در یک طبقه و یک مرکز نیز مختلط در 2 طبقه است.

وی ادامه داد: چهار قرائت خانه نیز به دلیل وجود موانعی بازدید نشده اند. پس از صدور اخطارهای لازم از فعالیت قرائت خانه های غیرمجاز جلوگیری و قرائت خانه های مختلط نیز پلمب می شود.

لزوم اخذ مجوز از آموزش و پرورش

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: طبق مستندات قانونی دستگاههای متولی باید مرجع صدور مجوز در این خصوص باشند. قرائت خانه هایی که ویژه دانش آموزان فعالیت می کنند و مجوز ندارند باید از آموزش و پرورش مجوزهای مربوطه را اخذ کنند.

وی بر لزوم ممانعت از فعالیت قرائت خانه های غیرمجاز مطالعه تاکید کرد و از خانواده ها و دانش آموزان خواست تا از ظرفیتهای مراکز آموزشی اعم از مدارس دولتی، غیردولتی و مراکز آموزشی آزاد تحت نظارت آموزش و پرورش استفاده کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج