دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند چاپ و انتشار چک پول های تقلبی و جعلی خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان،حسن رحیمی گفت: متهم اصلی این پرونده با همکاری سایر اعضا، به جعل چک پول های پانصدهزار ریالی و مهر کردن آن با مهرهای جعلی بانک های مختلف در سطح استان اصفهان اقدام و پس از شناسایی کارمندان متخلف در سیستم بانکی و نفوذ بر آنها،چک پول های جعلی را وارد سیستم بانکی می کرده است.

دادستان عمومی اصفهان

وی افزود:از ایادی نامبرده تاکنون بالغ بر هشتصد میلیون ریال چک پول جعلی کشف شده است و تلاش برای کشف دستگاه چاپ چک پول های جعلی ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان بیان کرد:در این پرونده تاکنون چندین نفر از افرادی که با سردسته باند همکاری می کردند دستگیر و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری در بازداشت به سر می برند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج