مدیر مسکن وساختمان اداره کل راه وشهر سازی کردستان با اشاره به تحویل تعداد 32 هزار و223 واحد مسکن مهر تا پایان دیماه امسال ،اقدامات حوزه مسکن وساختمان را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کردستان ،خسرو ویسی گفت:تعداد32هزار و223 واحد مسکن مهر دراستان تحویل متقاضیان شده است.

وی اظهار داشت:بر اساس برنامه مسکن مهر شهری سهمیه استان کردستان با احتساب شهرهای بالای 25 هزار وزیر 25 هزار نفر جمعیت در مجموع 38656 واحد بوده که از این تعداد تا کنون 32 هزار و223 واحد آن به بهره برداری رسیده وبه متقاضیان تحویل شده است.

 از مجموع واحدهای به بهره برداری رسیده 3172هزار واحد آن در نیمه اول امسال به پایان رسیده وتحویل متقاضیان داده شده است.

ویسی در ادامه از اتمام وتکمیل عملیات نازک کاری تعداد 1700 واحد ، اتمام سفت کاری تعداد 2200 واحد واتمام اسکلت و سقف 1200  واحد از واحدهای مسکن مهر استان در ده ماه سال 96 خبر داد.

اقدامات راه وشهرسازی درخصوص مسکن مهر

مدیر مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی کردستان عنوان کرد:در سال 96 عملیات آماده سازی ومحوطه سازی شامل جدول گذاری ،زیر سازی وآسفالت  مسکن مهر هوا شناسی قروه به میزان 18500 متر مربع ، اجرای بخشی از آماده سازی مسکن مهر سایت امام حسین قروه ،اجرای عملیات خاکبرداری محل احداث دبستان 12 کلاسه در مسکن مهر مریوان ، اجرای عملیات خاکبرداری وانجام دیوارهای حایل وجدول گذاری معابر در پروژه 272 واحدی و اجرای عملیات محوطه سازی ودیوار کشی پروژه 140 واحد مریوان ، اجرای آسفالت  خیابان24 متری پروژه مسکن مهر 564 واحدی شهر بیجار ، بخشی از اقداماتی است که توسط اداره کل راه وشهر سازی کردستان امسال انجام شده است.

مسکن مهر کردستان

ویسی درادامه با اشاره به شروع عملیات احداث سایت 2 تجاری مسکن مهر بهاران سنندج تا مرحله سفت کاری وادمه اجرای عملیات احداث سایت 1تجاری مسکن مهر بهاران گفت:اجرای عملیات محوطه سازی سایت 138 واحدی وسایت 80 واحدمهر بیجار – اجرای معبر دسترسی به پروزه 1728 واحدی دگایران سنندج – اجرای محوطه سازی و آسفالت پروژه 220 واحدی کارکنان دارایی – اجرای معبر دسترسی به پروژه 660 واحدی فراز سنندج از سمت ویلا شهر – تکمیل عملیات محوطه سازی مسکن مهر شهرک ژوان و138 واحدی تپه بلان در کامیاران وهم چنین برگزاری مناقصه وعقد قرارداد احداث واحدهای تجاری در سایت های مسکن مهر به تعداد 6 واحد از جمله کارهایی است که در سال96 توسط این معاونت انجام شده است.

وی افزود:تحویل زمین وشروع عملیات ساخت واحدهای تجاری در سایت های مسکن مهر دیواندره ، کامیاران وبیجار – برگزاری مناقصه وعقد قرار داد تکمیل مسجد مسکن  مهر سنندج وعقد تفاهم نامه  با شهرداری سنندج به منظور اجرای عملیات معبر دسترسی 1728 واحد دگایران به بلوار نظام مهندسی با اعتبار 25 میلیارد ریال  ازتا پایان دیماه سال جاری انجام شده است.

   مدیر مسکن وساختمان اداره کل راه وشهرسازی کردستان در خصوص اجرای قوانین  نظام مهندسی و نظارت بر ساخت مسکن بالغ بر 183 مورد نظارت با متراژ تقریبی 94 هزار و750 متر مربع از اماکن در حال ساخت در سطح استان انجام شده است.

وی درپایان اضافه کرد:همزمان با تحویل تعداد32هزار و223 واحد مسکن مهر دراستان، 209 مورد پروانه اشتغال به کار مهندسی صادر، 508 پروانه تمدید و317 مورد نیز ارتقاء داشته ایم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج