سرپرست اداره منابع طبیعى و آبخیزدارى بستک از تحویل و تحول میزان ٤١ هکتار از اراضى ملى شده جناح در راستاى ماده ٦ قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن با اداره راه و شهرسازى خبر داد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج در بستک ، حامد احمدپور از تحویل و تحول میزان ٤١ هکتار از اراضى ملى شده جناح در راستاى ماده ٦ قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن با اداره راه و شهرسازى گفت: این اراضی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع ملی تشخیص داده شده بود برابر مصوبات شوراى عالى معمارى و شهرسازى در حریم شهر جناح واقع بوده که به منظور تغییر نمایندگى بر اساس ماده ٦ قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ٢٥ / ٢ / ۱۳٨٧ به اداره راه و شهرسازى تحویل گردید.

وی افزود: از این پس مدیریت، حفظ و حراست این اراضی بر عهده اداره راه و شهرسازى بستک خواهد بود و مردم برای اخذ مجوزهای لازم جهت فعالیتهای ساختمانی و تعیین وضعیت مالکیت به این اداره مراجعه فرمایند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج