سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود گفت: احیای کاروانسراها، آب انبارها، حمام ها و دیگر موقوفات بخش بن روداحیای موقوفات شرق اصفهان زمینه ساز ایجاد اشتغال و اقتصاد مقاومتی در منطقه می شود.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، امراله اصغری ورزنه گفت: احیای کاروانسراها، آب انبارها، حمام ها و دیگر موقوفات بخش بن رود با کمک بخش خصوصی در دستور کار اداره اوقاف و امور خیریه قرار دارد.

 وی اظهار داشت: از آنجایی که اجرای امینانه نیات واقفان نیک اندیش است و باتوجه به اینکه بسیاری از موقوفات شرق اصفهان که زمین های مزروعی محسوب می شوند به دلیل خشکسالی سال های اخیر بدون استفاده مانده اند در چند سال گذشته براساس سیاست های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصمیم به احیای موقوفات که دارای ظرفیت هایی برای توسعه بخش گردشگری و جذب گردشگران را دارند گرفته شده  است.

اصفهان- وقف

سرپرست نمایندگی اوقاف و امور خیریه بن رود با اشاره باینکه  گردشگری ظرفیت زیادی برای توسعه منطقه و همچنین زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار و باعث محقق شدن اقتصاد مقاومتی می شود، افزود: در همین راستا  معاون اداره بهره وری سازمان اوقاف و امور خیریه،  از رقبات و موقوفات مستعد سرمایه گذاری بخش بن رود و جرقویه علیابازدیدی به عمل آمد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج