به مناست ایام دهه فجر از سه پروژه عمرانی شهر سوزا با حضور فرماندار شهرستان قشم و شهردار سوزا بهره برداری شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد ایرانی از افتتاح پروژه های عمرانی در شهر سوزا خبر داد و گفت: پارک محله ای صحابه، آسفالت معابر شهر سوزا و پروژه زیرسازی کوچه های شهر از جمله پروژه هایی هستند کهبه مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با حضور مسئولین شهرستان در این شهر افتتاح شدند.

شهردار سوزا تصریح کرد: پارک محله ای صحابه به مساحت 2600مترمربع وفضای بازی 200مترمربع  با اعتبار دومیلیاردوپانصد وپنجاه  میلیون ریال، آسفالت معابر شهر سوزا به مساحت 40هزارمترمربع با اعتباری بالغ بریک میلیارد وچهارصد میلیون ریال و پروژه زیرسازی کوچه های شهر سوزا به مساحت30هزارمترمربع با اعتبارچهارمیلیارد وپانصدمیلیون ریال با حضور مردم و مسئولین در سوزا به بهره برداری رسید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج