مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه از افزایش مصدومان و کشته‌شدگان ناشی از تصادفات رانندگی در استان خبر داد و گفت: 8942 نفر مجروح و 343 نفر کشته حاصل حوادث ترافیکی استان در 9 ماهه سال 1396 بود که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه از سال 95 به ترتیب افزایشی 2/8 و 2/7 درصدی داشتند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، دکتر آرتین کمالی در خصوص آمار کامل حوادث رانندگی در کرمانشاه ابراز داشت: در حوادث رانندگی در کرمانشاه در خلال 9 ماهه امسال تعداد 2826 نفر زن و 6116 نفر مرد و درمجموع 8942 نفر در استان براثر حوادث ترافیکی مجروح شدند که نسبت به 9 ماهه سال قبل و با تعداد 8698 نفر، افزایشی 2/8 درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: طی همین مدت از سال 96 تعداد 343 نفر براثر حوادث رانندگی در کرمانشاه کشته شدند که در مقایسه با مدت مشابه از سال گذشته و با تعداد 334 نفر، گویای افزایشی 2/7 درصدی است.

مراجعین مدعی نزاع به پزشکی قانونی کرمانشاه

افزایش مراجعین مدعی نزاع به پزشکی قانونی کرمانشاه

مدیرکل پزشکی قانونی کرمانشاه خاطرنشان ساخت: در 9 ماهه سال 1396 تعداد 13 هزار و 962 نفر با شکایت نزاع به پزشکی قانونی کرمانشاه مراجعه کردند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه از سال 1395 به میزان 10/6 درصد افزایش‌یافته است.

کمالی تصریح کرد: در 9 ماهه سال جاری 4036 نفر زن و 9926 نفر مرد و درمجموع 13962 نفر به علت نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این ارقام در مقایسه با مدت مشابه از سال گذشته که 12626 نفر درمجموع و مشتمل بر 3698 زن و 8928 مرد بودند، گویایی افزایشی 10/6 درصدی است.

به گفته وی ذکر آمار حوادث رانندگی در کرمانشاه و به همین ترتیب میزان نزاع‌های خیابانی در استان که روند افزایش در مقایسه با سال گذشته را دارد، بیانگر این مهم است که می‌بایست در اشاعه فرهنگ ترافیکی و حقوق شهروندی در سطح استان فعالیت‌های بیشتری انجام شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج