رئیس تامین اجتماعی شعبه سه رشت گفت: تامین اجتماعی شعبه سه رشت با هدف تسهیل فرایندهای کاری و کمک به تسریع امور مراجعان در کلان شهر رشت درسال ٩٥ راه اندازی گردیده است.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، فتح اله بصیری افزود: تامین اجتماعی شعبه سه رشت  آذرماه سال ٩٦ مبلغ ١٠٥ میلیارد تومان انواع مستمری و بیش از ٢/٥ میلیارد تومان تعهدات کوتاه مدت شامل غرامتها و کمک هزینه ها پرداخت نموده است.

وی افزود: قریب به ٤٥٠٠٠ بیمه شده اجباری و حدود ٣١٠٠٠ راننده بزرگترین گروه های بیمه ای تامین اجتماعی شعبه سه رشت را تشکیل می دهند.

رئیس تامین اجتماعی شعبه سه رشت گفت: نزدیک به ٤٤٠٠ کارگر ساختمانی و بیش از ٧٥٠٠ بیمه شده اختیاری و مشاغل آزاد نیز از جمله افراد تحت پوشش تامین اجتماعی از طریق شعبه سه رشت می باشند.

تامین اجتماعی شعبه 3 رشت

بیش از ٨٤٠٠ نفر مستمری بگیر تحت پوشش شعبه سه رشت

رئیس شعبه سه رشت با بیان اینکه بیش از ٨٤٠٠ نفر مستمری بگیر تحت پوشش این شعبه می باشند افزود: در یکساله اخیر تعداد ٣٢٥ بازنشسته به مستمری بگیران این شعبه اضافه شده است.

بصیری با اشاره به اینکه تامین اجتماعی شعبه سه رشت با هدف تسهیل فرایندهای کاری وکمک به تسریع امور مراجعان در کلان شهر رشت درسال ٩٥ راه اندازی گردیده است اذعان داشت: تلاش نموده ایم با تمرکز گروههایی همچون رانندگان و خادمین مساجد و کارگران ساختمانی دراین شعبه، بصورت مدون وبرنامه ریزی شده امور مربوط به این اقشار را به بهترین شکل دردستور کار قرار دهیم.

بصیری همچنین اذعان داشت: تعداد ١١٦١ مقرری بگیر از شعبه سه رشت بیمه بیکاری دریافت می نمایند.

بیش از ١١٠ هزار نفر از شهروندان رشتی در زمره بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تبعی تحت پوشش تامین اجتماعی شعبه سه رشت می باشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج