شهردار اصفهان گفت: فضای سبز اصفهان و درختان مانند انسانها دارای حقوقی هستند و همانگونه که حقوق انسانها را رعایت می کنیم باید حقوق این درختان و فضای سبز را نیز حفظ کنیم.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی در جلسه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اصفهان گفت: شهر دارای هویت هایی مانند میراث تاریخی، خیابان ها و فضای سبز است که باید با تدبیر ما این میراث حفظ شود.

وی با بیان اینکه توان علمی و فنی در سازمان پارک ها و فضای سبز بسیار خوب است؛ اظهار کرد: این بهره وری را می توان با تعامل با مراکز دیگر مانند مراکز دانشگاهی بالاتر برد.

وی با بیان اینکه برای مقابله با چالش کم آبی باید باید انگیزه ها را تقویت کنیم، تصریح کرد: شهر دارای هویت هایی مانند میراث تاریخی، خیابان ها و فضای سبز است که باید با تدبیر ما این میراث حفظ شود چراکه اگر این میراث نباشد اصفهان هویت خود را از دست می دهد.

قدرت الله نوروزی ادامه داد: برخی اینگونه القا می کنند که اصفهان حق هیچگونه بهره برداری از زاینده رود را ندارد در صورتیکه بخش عظیمی از اصفهان از گذشته های دور زمین کشاورزی بوده و رودخانه زاینده رود متعلق به کشاورزان، بنابراین اصفهان حق بهره مندی از آب زاینده رود که در کمال تاسف هم اکنون وجود ندارد را دارد.

فضای سبز برای ادامه حیات اصفهان لازم است

شهردار اصفهان با بیان اینکه فضای سبز برای ادامه حیات اصفهان لازم است، اضافه کرد: فضای سبز بزرگترین فیلتر برای جلوگیری از آلودگی هوا، حفظ محیط زیست و پیشگیری از بیماری هاست. بنابراین همگان باید متوجه اهمیت این موضوع باشند.

جلسه شورای فضای سبز

نوروزی زیباسازی از طریق فضای سبز را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: بخش زیادی از زیباسازی از طریق فضای سبز تامین می شود که می طلبد به فضای سبز یک نگاه زیباسازی داشت.

وی افزود: باید به سمت توسعه کیفی رفت و اقداماتی که با محیط اصفهان و گونه های گیاهی آن سازگاری دارد را انجام دهیم.

نوروزی با بیان اینکه اصفهان با میراث و فضای سبز خود به چنین شهری تبدیل شده، تصریح کرد: اصفهان را با تمام این میراثش باید حفظ کرده و بیش از این به آنها آسیب نزنیم.

شهردار اصفهان  تاکید کرد: درختان چنار و فضای سبز اصفهان مانند انسانها دارای حقوقی هستند و همانگونه که حقوق انسانها را رعایت می کنیم باید حقوق این درختان و فضای سبز را نیز حفظ کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج