مدیر آبفا منطقه برخوار گفت: بیش از 80 درصد اجرای عملیات شبکه فاضلاب در شهرهای دستگرد، خورزوق، حبیب آباد، شاپورآباد طی سالهای 94 تا96 در دستور کار قرار گرفته است.

 به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، احمدرضا مهرجو پیرامون اجرای شبکه در شهرهای دولت آباد، دستگرد، خورزوق، حبیب آبادو شاپور آباد گفت: اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای دولت آباد، دستگرد، خورزوق، حبیب آباد و شاپورآباد در مرحله نهایی قرار دارد به طوریکه در آینده نزدیک عملیات اجرایی شبکه فاضلاب در تمام نقاط این شهرها به پایان می رسد.

وی با اشاره به اجرای شبکه فاضلاب در شهر خورزوق گفت: کل شبکه فاضلاب شهر خورزوق حدود 150 کیلومتر است که تاکنون از 130 کیلومتر آن (85 درصد کل شبکه) اجرا شده است به گونه ای که از اول تیرماه سال جاری تاکنون بیش از 28 کیلومتر شبکه فاضلاب با اعتباری بالغ بر 5/8 میلیارد تومان در این شهر اجرا شده است و تنها 20 کیلومتر دیگر باقی مانده است .

وی افزود: با اجرایی شدن شبکه فاضلاب در این شهر حدود 8 هزار و 922 مشترک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند .

مدیر آبفا برخوار اجرای شبکه فاضلاب شهر دستگرد را بسیار حائز اهمیت خواند و اعلام کرد: یکی از مطالبات اصلی مردم این شهر اجرای شبکه فاضلاب بوده است.

مدیر آبفا برخوار با اشاره به احداث ایستگاه پمپاژ حبیب آباد عنوان کرد: ایستگاه فاضلاب پمپاژ حبیب آباد سال آینده احداث آن در دستور کار قرار می گیرد  که در مجموع کل شبکه فاضلاب شهر حبیب آباد 42 کیلومتر است که حدود 9 کیلومتر آن کلکتور است و مابقی آن در حال اجراست که در آینده نزدیک این عملیات به اتمام می رسد .

تاکنون 94درصد از شبکه فاضلاب دستگرد اجرایی شده است

مهرجو اظهار داشت :کل شبکه فاضلاب دستگرد حدود 67 کیلومتر بوده که تا کنون 57 کیلومتر آن به مرحله اجرا درآمده است و با اجرایی شدن کامل شبکه فاضلاب در شهر دستگرد بیش از 5 هزار و 221 مشترک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند.

شبکه فاضلاب

وی گفت: همچنین در سال جاری اجرای 6/5 کیلومتر از شبکه فاضلاب دستگرد با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 50 میلیون تومان دربرداشت. این درحالیست که تاکنون 94درصد از شبکه فاضلاب دستگرد اجرایی شده است.

مدیر آبفا برخوار با اشاره به احداث ایستگاه پمپاژ حبیب آباد عنوان کرد: ایستگاه فاضلاب پمپاژ حبیب آباد سال آینده احداث آن در دستور کار قرار می گیرد  که در مجموع کل شبکه فاضلاب شهر حبیب آباد 42 کیلومتر است که حدود 9 کیلومتر آن کلکتور است و مابقی آن در حال اجراست که در آینده نزدیک این عملیات به اتمام می رسد.

با اجرایی شدن کامل شبکه فاضلاب در حبیب آباد 4 هزار و 654 مشترک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند

مدیر آبفا برخوار گفت: با اجرایی شدن شبکه فاضلاب حدود 2 هزار و 165 مشترک در شاپورآباد تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند. لازم به یادآوری است در حال حاضر صددرصد کلکتور شاپورآباد با هزینه ای بالغ بر 820 میلیون تومان اجرایی شده است.

مهرجو با اشاره به اجرای کلکتور اصلی فاضلاب شهر شاپورآباد اعلام کرد: کلکتور اصلی فاضلاب شاپورآباد به طول 2/5 کیلومتر است که هم اکنون اجرای آن رو به اتمام است، که با اجرایی شدن شبکه فاضلاب حدود 2 هزار و 165 مشترک در شاپورآباد تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند. لازم به یادآوری است در حال حاضر صددرصد کلکتور شاپورآباد با هزینه ای بالغ بر 820 میلیون تومان اجرایی شده است.

وی به اجرای شبکه فاضلاب در شهر دولت آباد پرداخت و گفت: کل شبکه فاضلاب شهر دولت آباد حدود 157 کیلومتر است که حدود 102 کیلومتر آن اجرا شده بود تاکنون حدود 65 درصد شبکه فاضلاب دولت آباد اجرا شده است.

مهرجو بیان کرد:انتظار می رود در سال آینده با تأمین اعتبار اجرای مابقی شبکه فاضلاب شهر دولت آباد عملیاتی شود با اجرایی شدن کامل شبکه فاضلاب شهر دولت آباد بیش از 15 هزار و 992 مشترک تحت پوشش خدمات شبکه فاضلاب قرار می گیرند.

مدیر آبفا برخوار به اهمیت اجرای شبکه فاضلاب در شهرهای منطقه برخوار اشاره کرد و گفت: بیش از 80 درصد اجرای عملیات شبکه فاضلاب در شهرهای دستگرد، خورزوق، حبیب آباد، شاپورآباد طی سالهای 94 تا96 در دستور کار قرار گرفته است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج