امروز طی حکمی از سوی رییس سازمان محیط زیست ،کوروش زارعی بعنوان سرپرست اداره کل حفاظت ازمحیط زیست استان کردستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ازکردستان،امروز طی حکمی ازسوی معاون رییس جمهور ورییس سازمان محیط زیست ،کوروش زارعی به سمت سرپرست اداره کل  حفاظت ازمحیط زیست استان کردستان منصوب شد.

عیسی کلانتری،رییس سازمان حفاظت ازمحیط زیست دراین حکم وظایف محوله سرپرست راابلاغ تاهرچه سریعترنامبرده نسبت به انجام آنها اهتمام ورزد.

شایان ذکر است پیش از این عبدالواحد ریاضی فرمدیرکلی این مجموعه رابرعهده داشت و هم اکنون باانتصاب کوروش زارعی،یکی ازنیروهای بومی استان کردستان دراین جایگاه قرارگرفت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج