معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، گفت: برای تجهیز و تکمیل پروژه های نیمه تمام مربوط به دانشگاه بالغ بر ۸۰۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

به گزارش خبرگزاری موج، کاووس دیندارلو گفت: ۳۴۹ پروژه بهداشتی درمانی در قالب پروژه های مشترک بین وزارت بهداشت و استانداری هرمزگان در حال ساخت است؛ که ۸۶ پروژه آماده بهره برداری، و ۲۶۳ پروژه در حال ساخت است.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، افزود: اعتبارات مورد نیاز جهت تجهیز و تکمیل این پروژه های نیمه تمام مربوط به دانشگاه بالغ بر  ۸۰۵ میلیارد ریال است که امیدواریم پس از تامین اعتبار شاهد تکمیل و بهره برداری این مراکز در بخش بهداشت و درمان استان باشیم.

وی با اشاره به اعتبار مورد نیاز بصورت تفکیکی بخش تجهیزات و ساخت عنوان کرد: ۵۸۵ میلیارد ریال جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام درمانی و همچنین مبلغ ۲۲۰میلیارد ریال جهت تجهیز این مراکز نیاز است؛ که جمعا به اعتباری بالغ بر ۸۰۵ میلیارد ریال پروژه های مورد نظر به اتمام خواهد رسید.

لزوم مشارک خیرین برای ارتقا سطح بهداشت و درمان

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان توسعه بخش بهداشت و درمان در استان را از الزامات این حوزه دانست؛ و تصریح کرد: بودجه های عمرانی دانشگاه بخشی از نیاز های ساخت و ساز را تامین خواهد کرد؛ لذا همکاری و مشارکت خیرین شاهد ارتقاء سطح بهداشت و درمان استان خواهیم بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج