مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی استان اصفهان گفت: ابزارهای ITS از طریق بهبود عملکرد سیستم‌ها باعث صرفه‌جویی در وقت، حفظ جان انسان‌ها، بهبود کیفیت زندگی و محیط‌زیست انسان‌ها و افزایش کارایی فعالیت‌های اقتصادی می گردد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حسین حجتی بیان کرد: افزایش تقاضا در بخش حمل ونقل کشور، پیامدهایی همچون؛ افزایش مالکیت خودرو، استفاده بیشتر از وسایل نقلیه و درنتیجه تراکم ترافیک، افزایش نرخ رشد تصادفات، کاهش ایمنی جابجایی مسافر و کالا، مصرف روزافزون ذخایر انرژی و تخریب محیط‌زیست را به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه افزایش ظرفیت شبکه حمل و نقل و توسعه زیرساختهایی همچون آزادراه، بزرگراه و تقاطع‌های غیرهمسطح به عنوان اصلی ترین راهکار برای پاسخ به این تقاضا در کشور مطرح بوده، اظهار داشت: در سالیان اخیر مشخص گردیده است که این راهکار به تنهایی قادر به پاسخگویی به تقاضای حمل و نقل و کاهش معضلات ناشی از آن نبوده و امری پرهزینه، مخرب محیط‌زیست و تا حدی ناکارآمد تلقی می گردد.

وی افزود: از همین روی، امروزه روشهای کارآمدتری با رویکرد دستیابی به حمل ونقل پایدار و در پی آن توسعه پایدار موردتوجه فعالان عرصه حمل ونقل قرارگرفته است.

حجتی مدیریت تقاضای سفر، توسعه حمل ونقل همگانی، تأکید بر پیاده مداری و دوچرخه سواری را از جمله این روشها برشمرد و تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین این روشها که موردتوجه جدی کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای توسعه یافته قرارگرفته است، استفاده از سیستمهای حمل ونقل هوشمند یا ITS می باشد.

وی افزود:  ITS  به معنای به‌کارگیری تکنولوژی نوین از قبیل پردازش اطلاعات، الکترونیک، ارتباطات و سیستم‌های کنترل و دیگر فناوری‌های ارتباطی و استراتژی‌های مدیریتی به‌گونه‌ای هماهنگ و یکپارچه جهت خلق سیستم کارآمد و ایمن تر در حمل‌ونقل است.

حجتی با توجه به ضرورت توجه به راهکارهای نوینی همچون تکنولوژی حمل و نقل هوشمند گفت: این موضوع طی سالهای اخیر مورد توجه مسئولان و تصمیم گیران کشور قرار گرفته است.

معاون مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان یادآور شد: با مروری بر جایگاه ITS در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌ توسعه و همچنین مشکلات عدیده حمل ونقل در ایران، در کنار هزینه های قابل‌توجه ایجاد زیرساخت های حمل ونقل، لزوم پرداختن و توجه جدی تر به این موضوع بیش از پیش مشخص می گردد.

سامانه ITS همانند نقشه راه می تواند از فعالیتهای پراکنده و اتلاف سرمایه جلوگیری نماید

وی با اشاره به لزوم برنامه ریزی و طراحی جامع در تدوین راهبردها، تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که توجه به آن می تواند منجر به توسعه سریع‌تر این سیستمها در کشور شود، برنامه ریزی و تهیه و تدوین طرحی جامع در مراحل مختلف تعیین راهبردها، جهت‌گیری‌ها و همچنین مراحل اجرای پروژه‌ها متناسب با شرایط منطقه‌ای است.

سیستم هوشمند جاده ای

وی افزود: این طرح که در اغلب کشورهای پیشرو در حوزه ITS به آن توجه جدی شده است، می تواند منافع زیادی همچون شناسایی سازمانها و ارگانهای متولی و متصدی موضوع، تعیین مسئولیت‌ها و شرح وظایف و نحوه همکاری این سازمانها، تعیین نحوه اشتراک گذاری و انتقال اطلاعات بین سازمان‌ها، مشخص نمودن اهداف و معیارهای منطبق با شرایط منطقه، بررسی و تعیین نیازها و مسائل حمل‌ونقل، آشنایی و ارزیابی تکنولوژی‌های مختلف ITS با توجه به شرایط مختلف حاکم بر منطقه، انطباق نیازها با قابلیت ITS در کشور را به همراه خود داشته باشد.

حجتیاظهار داشت: در حقیقت این طرح ها همانند نقشه راه عمل نموده و می تواند از فعالیتهای پراکنده و اتلاف سرمایه جلوگیری نماید.

مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی استان اصفهان  در پایان یادآور شد: این نرم‌افزار  نقطه آغازین سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند در کشور می‌باشد و امید است که در سال‌های آینده با کمک این سامانه و سیستم‌های مشابه در راستای پیشبرد کشور در راستای اهداف مدیریت ترافیک و سفر، افزایش ایمنی و کاهش تصادفات، مدیریت تعمیر و نگهداری راه‌ها گام اساسی برداشته شود.

گفتنی است ITS به معنای به‌کارگیری تکنولوژی نوین از قبیل پردازش اطلاعات، الکترونیک، ارتباطات و سیستم‌های کنترل و دیگر فناوری‌های ارتباطی و استراتژی‌های مدیریتی به‌گونه‌ای هماهنگ و یکپارچه جهت خلق سیستم کارآمد و ایمن تر در حمل‌ونقل است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج