مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان گفت: نظافت رودخانه زاینده رود در زمانی که در آن آب نیست بسیار سخت تر است، زیرا هنگامی که رودخانه پر آب بود زباله ها را آب با خود می برد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، حمید رضا صبور اظهار داشت: شهروندان همیشه در نظر داشته باشند که رودخانه اگر خشک یا پُر آب باشد، باید نظافت آن مورد توجه باشد از این رو باید از ریختن پسماندهای خشک یا تر در بستر آن خودداری کنند.

نظافت رودخانه زاینده رود در زمانی که آب در آن جاری نیست به طور مستمر انجام می شود

وی بیان کرد: لازم است شهروندان همیشه در نظر داشته باشند که رودخانه اگر خشک یا پُر آب باشد، باید نظافت آن مورد توجه باشد از این رو باید از ریختن پسماندهای خشک یا تر در بستر آن خودداری کنند.

اصفهان- سازمان خدمات شهری

صبور با بیان این که این سازمان یکی از پُرکارترین سازمانهای شهرداری اصفهان به شمار می رود تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۰ درصد رفت و روب معابر اصلی  اصفهان مکانیزه انجام می شود.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری گفت: نظافت رودخانه در زمانی که در آن آب نیست بسیار سخت تر است زیرا هنگامی که رودخانه پر آب بود زباله ها را آب با خود می برد اما الان که رودخانه آبی ندارد هر زباله ای که ریخته می شود برای جمع آوری آن با مشکل مواجه هستیم.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج