سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: حکم قطعی قضایی برای رفع تصرف از اراضی ملی منطقه حفاظت شده کرکس نطنز صادر شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مهدی صادقی بیان کرد: برای متصدی یک واحد معدنی که اقدام به تصرف و تخریب اراضی ملی منطقه حفاظت شده کرکس به وسعت دو و هفت دهم هکتار کرده بود، حکم قطعی قضایی صادر شد.

وی افزود: برای متصدی یک واحد معدنی که اقدام به تصرف و تخریب اراضی ملی منطقه حفاظت شده کرکس کرده بود، حکم قطعی قضایی صادر شد.

صدور حکم قضایی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: متصدی واحد به حبس تعزیری به مدت چهار ماه و رفع تصرف عدوانی و بازگشت به وضع سابق و جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال به حق صندوق دولت محکوم شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج