فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: دو متخلف شکار و صید قبل از اقدام به شکار توسط محیط بانان پناهگاه حیات وحش موته دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مرتضی جمشیدیان بیان کرد: محیط بانان پناهگاه حیات وحش موته حین گشت و کنترل دراین منطقه موفق شدند دو متخلف را قبل از اقدام به شروع شکار و هنگام نورکشی دستگیر کنند.

وی افزود: از متخلفان یک قبضه اسلحه تک لول که بر روی آن یک صدا خفه کن دست سازنصب شده بود، سه تیر فشنگ چهارپاره، سه تیر ساچمه و یک قبضه چاقو به همراه سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

 شکار غیر مجاز

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: این متخلفان به دلیل شروع به شکار غیر مجاز و حمل اسلحه قاچاق در پناهگاه حیات وحش موته دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

شکار و حتی اقدام به شروع به شکار در زیستگاه های حیات وحش توسط متخلفان جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.

پناهگاه حیات وحش موته با وسعت ۲۰۴ هزار و ۳۰۵ هکتار در شمال استان اصفهان، شمال غربی میمه قرار دارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج