مسوول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان گفت: کبد بانوی جوان اصفهانی در اثر تصادف به مرگ مغزی به بیمار نیازمند عضو اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، مریم خلیفه سلطانی اظهار داشت: انیس اخش 42 ساله در اثر تصادف به مرگ مغزی مبتلا و با رضایت خانواده انسان دوستش برای برداشت عضو از بیمارستان شهدای لنجان به این  مرکز منتقل و کبد این بانوی جوان برداشته شد.

اهدای کبد

وی افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بیمار نیازمند عضو به بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج