میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بنا بر اعلام ایستگاه های مراقبت دائم عدد 147(AQI) را نشان می دهد که بیانگر شرایط ناسالم هوا برای گروه های حساس و افراد بیمار است.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

هوای ناسالم

همچنین کیفیت هوا در شهرهای خمینی شهر با 155، نجف آباد 142، مبارکه 116 و سجزی 112 (AQI) به ترتیب در شرایط ناسالم برای عموم و گروه های حساس قرار دارد.

با توجه به استمرار آلودگی هوا کارشناسان بهداشت و سلامت به مردم توصیه می کنند که در این شرایط، مردم مایعات بیشتری بویژه آب و شیر بنوشند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج