مدیر مراکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد گفت: محققان مرکز رشد دانشگاه آزاد نجف آباد توانستند با پرورش عقرب داروی گران قیمت برای درمان سرطان تولید کنند.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، علی امیری با بیان اینکه برای پرورش عقرب یک میلیارد ریال هزینه شده است، گفت: بعد از تائید این ایده مکانی برای دانشجویان فراهم شد و به پرورش و تولید عقرب پرداختند.

پرورش عقرب

محقق و کارشناس سم شناسی در این زمینه  گفت: بیش از هزار عقرب در دنیا در شرایط مختلف آب و هوایی زندگی می کنند و عمر هر عقرب بین 5 تا 7 سال است.

یونس شکیب زاده بیان کرد: با تغذیه خوب از هر عقرب دو بار در سال می توان  سم گیری انجام داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج