معاون میراث فرهنگی کشور گفت: اصفهان یک منظر شهری و تاریخی است و تمامی شهرستان های آن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، بنابراین در استان اصفهان با یک منظر فرهنگی بسیار غنی روبرو هستیم.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، محمد حسن طالبیان در حاشیه بازدید از یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری در تهران، با اشاره به اینکه میراث فرهنگی اصفهان در حوزه ملموس شامل آثار تاریخی و همچنین در حوزه میراث ناملموس شامل سنت‌ها، دانش سنتی و صنایع دستی است، اظهار کرد: اگر در این حوزه ها سرمایه گذاری کنیم موجب مطرح شدن میراث فرهنگی ایران در سطح جهانی خواهد شد.

وی افزود: تحقق این امر تنها در حوزه میراث نیست و همه نهادهای عمومی و شهرداری نیز باید کمک کرده و این ثروت را حفظ کنند تا در ادامه اشتغال را نیز به وجود آورد.

نمایشگاه گردشگری

طالبیان با بیان اینکه مسافرانی که به اصفهان می آیند قصد شناخت آثار تاریخی و صنایع دستی را دارند، گفت: طبیعت اصفهان و زاینده رود جزو جاذبه های طبیعی آن محسوب می شود. اصفهان یک منظر شهری و تاریخی است و تمامی شهرستان های آن نیز از اهمیت بسیاری برخوردار هستند، بنابراین در استان اصفهان با یک منظر فرهنگی بسیار غنی روبرو هستیم.

معاون میراث فرهنگی کشور با تاکید بر اینکه در حوزه گردشگری حفظ و مرمت درست بنا حائز اهمیت است، گفت: وظیفه داریم آن ها را نیز برای مسافران به درستی معرفی کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج