جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان اصفهان، با توجه به خشکسالی های متناوب چند سال اخیر و عدم بارش نزولات جوی جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آران و بیدگل برگزار شد. 

درجلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان آران و بیدگل مصوب شد با توجه به خشکسالی های متناوب چند سال اخیر و عدم بارش نزولات جوی ، طرح آمایش سرزمینی استان در حوزه آب و کشاورزی پیگیری شود .

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج