مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در ۵۸ روز یعنی ۲ روز کم‌ تر از برنامه پیش بینی شده آتش دکل چاه رگ سفید را مهار کنیم و موفق به ثبت یک رکورد جهانی در این زمینه شدیم.

به گزار شخبرگزاری موج خوزستان، سپهر سپهری مدیر، عامل شرکت ملی حفاری ایران بیان داشت: ما برای مهار آتش این چاه 3 برنامه موازی پیش بینی کردیم که در برنامه نخست مهار آتش در 45 روز تعیین شد.

وی احداث چاه‌های جدید در 60 و 80 روز را دو برنامه دیگر برای مهار آتش برشمرد و گفت: بعد از بررسی برنامه‌ها و آغاز عملیات مهار آتش ما برنامه دوم را برای مهار انتخاب کردیم و توانستیم در 58 روز یعنی 2 روز کم‌تر از برنامه پیش بینی شده آتش این دکل را مهار کنیم.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به موضوعات مطرح شده درباره شیوه‌های مهار آتش، به‌ویژه مهار از سطح عنوان کرد: این شیوه مشکلاتی مانند فوران آتش را در پی داشت و به همین دلیل این عملیات در مهار آتش رگ سفید غیرممکن بود.

سپهری با اشاره به ذهنیت برخی از افراد در جامعه مبنی بر تأخیر در مهار آتش و نبود تخصص و تکنولوژی در مهار آتش افزود: با توجه به برنامه دوم برای مهار آتش و اجرای کامل برنامه قبل از زمان پیش بینی شده ما موفق به ثبت یک رکورد جهانی در این زمینه شدیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج