یک واحد صنعتی آلاینده محیط زیست به علت عدم مدیریت پسماندهای تولیدی خود وعدم تمکین به رعایت ضوابط زیست محیطی به پرداخت جریمه محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری موج از گیلان، یک واحد صنعتی آلاینده محیط زیست به علت عدم مدیریت پسماندهای تولیدی خود وعدم تمکین به رعایت ضوابط زیست محیطی به پرداخت 12000000 میلیون ریال جریمه محکوم شد.

سعدی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن با اعلام این خبر گفت: متعاقب بازدید های پایشی مکرر واحد کارشناسی اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فومن از این واحد صنعتی؛ به علت عدم مدیریت پسماندهای تولیدی خود و عدم رعایت ضوابط و استانداردهای زیست محیطی؛ با طرح شکایت قضایی اداره حفاظت محیط زیست؛ این واحد به پرداخت 12000000 میلیون ریال جریمه زیست محیطی محکوم شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج