نشست چشم انداز رشد اقتصادی تا سال 1400 به همت کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری، تامین مالی و توسعه روابط خارجی اتاق بازرگانی اصفهان با سخنرانی سید مهدی برکچیان عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در سالن اجتماعات اتاق برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، رئیس کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: برای جذب سرمایه گذاری خارجی به سهولت نقل و انتقال بانکی و حمایت  بیمه های بین المللی نیاز داریم.

قاسم علی جباری تصریح کرد: پس از برجام هیات های  متعدد تجاری خارجی به ایران سفر کردند ولی منجر به سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد ایران نگردید زیرا موانع  بانکی و بیمه ایی پیش روی سرمایه گذاران خارجی بود.

وی افزود:دولت و بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و فعال شدن سرمایه گذاری داخلی باید مسایل و مشکلات بانکی  و بیمه ایی پیش رو را برطرف کند.

با رشد اقتصادی 5/2 درصد ایران نمی توان آینده خوبی را ترسیم کرد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف نیز در این نشست گفت: نرخ رشد کل موجودی در ایران از سال 90  تا کنون کاهش یافته است و هر چه در کشور تولید می شود به مصرف می رسد و عددی  برای سرمایه  گذاری باقی نمی ماند.از درون اقتصاد ایران سرمایه جدید ایجاد نمی شود.

سید مهدی برکچیان اظهار داشت: برکچیان خاطر نشان کرد:قیمت پایین نفت در طول سال های گذشته نتوانسته برای کشور سرمایه گذاری جدیدی ایجاد کند و خود این صنعت به جذب سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با رشد اقتصادی 5/2 درصد ایران نمی توان آینده خوبی را ترسیم کرد زیرا با این رشد مساله بیکاری و افزایش سرمایه گذاری برطرف نمی شود.

وی بهترین دوره اقتصاد ایران را نیمه اول دهه 80 دانس و گفت: نرخ سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این دوره 10 درصد بود و پس از 15 سال هنوز اقتصاد ایران به آن نقطه بازنگشته است.

وی مهمترین اولویت دولت را ایجاد رشد اقتصادی برشمرد و گفت: با رشد 3 درصد نمی توان شغل پایدار برای جوانان ایجاد کرد و دولت بایستی  تحرک بیشتری در فضای اقتصادی ایران ایجاد کند تا سرمایه های داخلی و خارجی جذب شوند و رشد اقتصادی را افزایش دهند.

وی رشد اقتصادی را به سرمایه گذاری داخلی و  خارجی  وابسته دانست و گفت: سرمایه های داخلی پاسخگوی رشد اقتصادی بالای 3 درصد نیست و باید سرمایه های خارجی جذب اقتصاد ایران شود.

برکچیان تاکید کرد: هر بسته اصلاحی که دولت برای اقتصاد ایجاد می کند باید جذب سرمایه گذری خارجی در اولویت آن باشد و دولت مکلف به رفع موانع پیش روی جذب سرمایه گذاران خارجی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج