شهردار اصفهان گفت: نگاه ما به ارامنه مسیحی همشهری نگاهی مثبت بوده و آنرا فرصتی ارزشمند برای توسعه شهر می دانیم.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، قدرت الله نوروزی به همراه رئیس و تنی چند از اعضای شورای شهر اصفهان به دیدار سیپان کاشجیان پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران رفت.

وی اظهار داشت: وجود ادیان در اصفهان به عنوان یک فرصت و عامل وحدت برای گفتگو می تواند کمک خوبی به شهر و شهروندان باشد. شهردار اصفهان گفت: نگاه ما به ارامنه مسیحی همشهری نگاهی مثبت بوده و آنرا غنیمتی برای توسعه شهر می دانیم.

وی با بیان اینکه اصفهان شهری جهانی است، تصریح کرد: اصفهان را به دلیل وجود میراث تاریخی، باستانی و سابقه حکومت های آن به عنوان یک شهر جهانی نام می بریم اما بعد دیگری مانند وجود افراد متعلق به ادیان مختلف به عنوان شهروند در این شهر است که توانسته این شهر را جهانی کند.

شهردار اصفهان ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که در تعامل بیشتر با همدیگر بتوانیم ارتباطات خود را با شهرهای خواهرخوانده تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه جامعه ارامنه به دلیل ارتباطات خوبی که دارد می تواند اتفاقات خوبی در صنعت گردشگری اصفهان رقم بزند، تاکید کرد: این آمادگی وجود دارد تا زمینه این کار فراهم شود و شما به عنوان یک فرصت منشا اثرات بسیار خوبی برای توسعه گردشگری در اصفهان باشید.

نوروزی افزود: تمام اعضای شورای شهر و من اعتقاد داریم بسیاری از مسائل با گفت و گوی میان ادیان می تواند مرتفع شده و زمینه صلح و دوستی و آرامش در کشور فراهم شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج