رئیس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: پس از هفت روز، هوای کلانشهر اصفهان در شرایط سالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری موج از اصفهان، بابک صادقیان اظهار داشت: بنا بر اعلام ایستگاه های مراقبت دایم، میانگین شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان 83 AQI سالم ثبت شده است.

وی وزش باد را در کاهش میزان آلاینده ها موثر دانست و افزود: همچنین براین اساس شاخص کیفی هوا در میدان احمدآباد 90، بلوار دانشگاه 86، خیابان رودکی و چهارباغ خواجو 80، بزرگراه خرازی 78 و خیابان پروین 62 AQI سالم گزارش شده است.

رئیس اداره آزمایشگاه های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: همچنین وضعیت کیفی هوا در ایستگاه های مراقبت دام برحسب شاخص کیفی هوا در شهرهای سگزی با 80، خمینی شهر 77، مبارکه 87، کاشان 72  AQI سالم است.

بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از 0 تا 50 هوای پاک، 51 تا 100 هوای سالم، 101 تا 150 ناسالم برای گروه های حساس،151 تا 200 ناسالم برای عموم، 201 تا 300 بسیار ناسالم و 301 تا 500 خطرناک است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج