رئیس اداره ممیزی و حد نگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت: بر اساس قانون دستگاه‌های دولتی موظفند خدمات خود را الکترونیکی ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری موج از لرستان، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در جلسه توجیهی دفاتر پیشخوان دولت، با موضوع آموزش سامانه الکترونیکی سامط که در سالن جهادکشاورزی شهرستان بروجرد برگزار شد، گفت: بر اساس تکالیف قانونی و اصلاح نظام اداری و جلوگیری از فساد اداری، دستگاه های دولتی موظفند خدمات خود را از طریق الکترونیکی به مردم ارائه نمایند.

بهرام میردریکوند با اشاره به اینکه منابع طبیعی نیز جزو دستگاه‌هایی است که باید برخی از خدمات خود را از طریق دفاتر پیشخوان دولت انجام دهد خاطرنشان کرد: کاهش مراجعات افراد، افزایش دقت، سرعت بر فرآیند پاسخگویی و مطلع شدن متقاضیان از مراحل روند انجام کار از طریق پیامک، از مزایای این سامانه است.

وی، تصریح کرد: همه فرآیندها در سامانه سامط بصورت الکترونیکی بوده و به حضور فیزیکی افراد در ادارات منابع طبیعی نیازی نیست.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج